מאמרים

נתוני הבגרויות כמדד לאיכות מערכת החינוך בישראל

נתוני הבגרויות כמדד לאיכות מערכת החינוך בישראל

בקרב מרבית אזרחי המדינה, כמו גם מרבית הפוליטיקאים, העסקנים וקובעי המדיניות למיניהם, מערכת החינוך היא ללא ספק אחת המערכות העיקריות והחשובות ביותר בישראל כיום, כמו בכל מדינה או חברה אחרת באשר היא. מערכת החינוך, יעילותה ואיכותה קובעות במידה עצומה את פני החברה והמדינה בעתיד, כמו גם בהווה, ולכן אין חילוקי דעות בדבר חשיבותה וזכאותה של מערכת זו לתקצוב וניהול נכון ויעיל.

על מנת לבחון את מצב מערכת החינוך בישראל כיום, ניתן להביט במדדים שונים ורבים, כאלו המשווים אותנו לשאר מדינות ה OECD, כאלו המצביעים על העדיפות התקציבית המספקת או לא מספקת שמקבלת מערכת החינוך בתקציב המדינה וכד'.

אחד המדדים הברורים והמיידיים ביותר לבחינת מצבה ואיכותה של מערכת החינוך בישראל הוא בחינות הבגרות. הבגרויות הן למעשה סדרת המבחנים הקובעים כמעט לחלוטין את ציוניו הסופיים של כל תלמיד ותלמיד, כאשר הבגרויות מהוות סוג של אינדיקטור ואפילו מערכת דירוג מסוימת, המתארת את יכולותיו או את רמת השקעתו של כל תלמיד ותלמיד.

כך, נתוני הבגרויות בישראל משמשים גופים שונים מזה שנים על מנת לבחון את מצבה של מערכת החינוך בישראל – מהו אחוז הזכאים לבגרות בקרב צעירי ישראל?

המשך מאמר